Disclaimer

Deze website is eigendom van Fortuna Frutos Continental BV, geregistreerd te Rotterdam onder KvK nr. 24250140

Fortuna Frutos Continental BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid van deze website op welke manier dan ook. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijk zorgvuldigheid betracht. Mocht u onverhoopt problemen ondervinden op onze site dan stellen wij het op prijs indien u ons dit laat weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen vervolgens ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortuna Frutos Continental BV is het de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie en/of afbeeldingen (deze zijn auteursrechtelijk beschermd) die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site blijven te allen tijde voorbehouden aan Fortuna Frutos Continental BV. Voor gebruik dient genoemde rechthebbende vooraf schriftelijk toestemming te hebben verleend. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Let op: Deze website of enige bijlage vormt geen aanbod of een aanvaarding van een aanbod of een verklaring of garantie, noch zal het deel uitmaken van een juridisch bindend contract, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.